Vacunació

Visualització de contingut web

Dades Vacunació

Data d'actualització: 25/11/2021

Fuentes de los datos de la vacunación

  1. Font: Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). El repartiment de dosis s'ha realitzat de forma equitativa entre CC. AA. sobre la base de la distribució dels grups de vacunació definits en l'Estratègia de Vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya. La distribució de les dosis adquirides de Vaxzevria® (abans Oxford-AstraZeneca) per al 3r trimestre (Q3) no ha estat encara confirmada pel fabricant.
  2. Font: Sistema d'Informació per al seguiment de la vacunació enfront de la COVID-19 (REGVACU).

Fuentes de los gráficos de la vacunación

  1. Font: Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Preguntes freqüents

Guia tècnica de vacunació COVID-19 Comunitat Valenciana (versió 1.8). (Actualitzat: 28/06/2021)

Aquest document (versió 1.8., 13 d'abril de 2021) és provisional i s'anirà revisant i actualitzant segons es dispose de nova informació sobre les vacunes.

Quan em puc vacunar contra la COVID-19?

La vacunació es fa de manera escalonada, per etapes, començant per les persones més susceptibles de patir malaltia greu, fins a vacunar la major part de la població major de 16 anys.
 
En la primera etapa, es vacunen les persones majors i dependents institucionalitzades en centres sociosanitaris (centres de persones majors i de diversitat funcional), el personal de centres sanitaris i sociosanitaris i grans dependents no institucionalitzats (que viuen en els seus domicilis). Posteriorment, hi haurà altres etapes i, quan vosté pertanga a un grup candidat de rebre la vacunació, el sistema sanitari es posarà en contacte amb vosté per a indicar-li-ho.
 
La campanya de vacunació es prolongarà durant diversos mesos per a facilitar que totes les persones a les quals es recomana la vacunació puguen rebre-la.
 
Pots consultar ací la vacunació per grups d'edat.

Si per a aconseguir una nova vacuna es tarden una mitjana de deu anys, com s'ha aconseguir una vacuna contra la COVID-19 en tan poc de temps?

L'emergència sanitària de la COVID-19 ha provocat que l'arribada de la vacuna s'accelere de manera excepcional, però complint tots els protocols d'avaluació relatius a la seguretat i l'eficàcia, i totes les fases obligatòries en la fabricació i distribució, com qualsevol altra vacuna de les usades habitualment.
 
Les fases d'elaboració de la vacuna s'han reduït en el temps gràcies als grans avanços tecnològics experimentats en els últims anys en el camp de la investigació, a l'existència d'informació prèvia sobre altres coronavirus que ha facilitat el disseny i la fabricació de les vacunes, i també a la cooperació científica i a la gran quantitat de persones voluntàries que han col·laborat per a poder realitzar els estudis d'eficàcia.
 
És la primera vegada que la comunitat científica mundial centra la seua obstinació a trobar una solució global, amb els recursos i el finançament dels estats, empreses i ONG. Les agències reguladores encarregades d'aquesta aprovació han acurtat els temps d'espera i els terminis, i han donat la màxima prioritat a aquesta vacuna, a causa de la magnitud de la pandèmia per COVID-19, sense eludir els controls de qualitat.
 

Quines vacunes s'estan utilitzant a Espanya?

 Actualitzat 23/04/2021

L'investigador de la Fundació per a l'Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica (FISABIO), Salvador Peiró, aborda en aquest vídeo quines vacunes s'usen contra la COVID-19 a la Comunitat Valenciana.

 
Totes les vacunes aprovades després dels assajos clínics corresponents, així com les que estan en procés i poden ser aprovades en els pròxims mesos, són efectives. Totes protegeixen la població i tenen impacte en la reducció de l'epidèmia. 
 
A vegades la premsa trasllada a l'opinió pública xifres sobre diferents percentatges d'efectivitat de cada vacuna, però això ha d'interpretar-se amb l'enfocament de representativitat estadística i els coneixements de salut pública adequats. Els assajos clínics també mostren diferències en el temps a partir del qual es considera que cada vacuna ha arribat al màxim de protecció (Pfizer, al cap de 7 dies de la 2a dosi; Moderna, al cap de 14 dies de la 2a dosi, etc.). 

 

D'altra banda, és previsible que, amb l'evolució de les diferents variants del virus, siga necessari valorar alguna modificació en les pautes de vacunació, depenent de l'impacte de les variants o soques.

 
COMIRNATY® (Pfizer/BioNTech)
 
Característiques de les vacunes Comirnaty: la primera vacuna aprovada per l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seues sigles en anglés) al nostre país és Comirnaty®. Es tracta d'una vacuna de ARNm contra la COVID-19 (nucleòsid modificat) desenvolupada per Pfizer/BioNtech. Comirnaty® és una vacuna per a la prevenció de la malaltia per coronavirus (COVID-19) en persones a partir dels 12 anys.
 
MODERNA
 
Característiques de les vacunes amb ARNm: al contrari que les vacunes utilitzades fins ara, no s'inocula el microorganisme patogen, ni fragments d'aquest, sinó una còpia sintètica d'una part del codi genètic viral (ARN missatger). El ARNm entra en les cèl·lules de l'hoste i la maquinària cel·lular expressa la informació genètica i produeix la proteïna S (espícula) del virus SARS-CoV-2, que es mostra en la superfície de la cèl·lula. Això genera resposta immune específica (anticossos neutralitzadors i immunitat cel·lular). No produeix malaltia i el RNAm es degrada en unes 48 hores. No interactua amb el genoma humà ni passa al nucli cel·lular. La resposta immune sols es detecta amb mètodes serològics d'anticossos davant proteïna S i no aquells que detecten anticossos contra proteïna N (nucleocàpsida).
 
VAXZEVRIA® (Oxford-AstraZeneca)
 
Característiques de la vacuna Vaxzevria® (Oxford-AstraZeneca): no utilitza ARNm, utilitza un vector únic d'adenovirus de ximpanzé, recombinant i no replicatiu (ChAdOx1) que codifica per a la glicoproteïna S del SARSCoV‑2. Després de la seua administració, la glicoproteïna S del SARSCoV‑2 s'expressa localment i estimula anticossos neutralitzadors i respostes d'immunitat cel·lular contra la COVID-19.
 
JANSSEN
 
Característiques de la vacuna Janssen: És una vacuna monovalent recombinant composta per un vector d'adenovirus tipus 26 humà (Ad26) no replicatiu, que codifica la proteïna S (espícula) de SARS-CoV-2 en conformació estabilitzada. Cada dosi de 0,5 ml conté a el menys de 8,92 log d'unitats infeccioses d'adenovirus tipus
26 que codifica la proteïna S de virus SARS-CoV-2.

Com s'administren les vacunes?

COMIRNATY® (Pfizer / BioNTech)
 
Comirnaty® s'administra en dues dosis per via intramuscular al múscul deltoide (part superior de l'braç) i espaiades 21 dies. Per a més informació sobre l'ús de Comirnaty®, pot consultar el prospecte o preguntar al seu metge o metgessa d'Atenció Primària.
 
MODERNA
 
Moderna s'administra en dues dosis per via intramuscular al múscul deltoide (part superior de l'braç) i espaiades a l'mínim 28 dies. Per a més informació sobre l'ús de Moderna, pot consultar el prospecte o preguntar al seu metge o metgessa d'Atenció Primària.
 
VAXZEVRIA® (OXFORD-ASTRAZENECA)
 
Vaxzevria® (Oxford-Astrazeneca) s'administra en dues dosis per via intramuscular al múscul deltoide (part superior de l'braç) i espaiades entre 10-12 setmanes. Per a més informació sobre l'ús de Moderna, pot consultar el prospecte o preguntar al seu metge o metgessa d'Atenció Primària.
 
JANSSEN
 
Janssen s'administra en una dosi per via intramuscular, preferiblement en el múscul deltoide a la part superior de el braç. Per a més informació sobre l'ús de Moderna, pot consultar el prospecte o preguntar al seu metge o metgessa d'Atenció Primària.

Compleixen amb les garanties de seguretat i eficàcia?

Totes les vacunes aprovades després dels  corresponents assajos clínics, així com  les que estan en procés i poden ser aprovades en els pròxims mesos, són efectives. Totes protegeixen  la població i tenen impacte en la reducció de l'epidèmia.
 
COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)
 
L'assaig va mostrar una eficàcia al voltant del 95 % en les persones participants en risc de contraure de manera greu la COVID-19, incloent-hi participants amb asma, malaltia pulmonar crònica, diabetis, hipertensió o amb índex de massa corporal major a 30 kg/m2 (obesitat).
 
MODERNA
 
L'assaig va mostrar una eficàcia del 94,4 % en persones participants amb alt risc d'infecció per la COVID-19 greu.
 
VAXZEVRIA® (Oxford-AstraZeneca)
 
L'assaig va mostrar una eficàcia del 70 % en població sense comorbiditats. En les persones participants amb una o més comorbiditats va ser del 58,3 %.
 
JANSSEN
 
L'assaig va mostrar una eficàcia del 85 % en persones participants amb alt risc d'infecció per COVID-19 greu.

Quines reaccions adverses poden tindre?

L'autorització de les vacunes contra la COVID-19 implica que els beneficis de l'administració superen àmpliament els riscos coneguts.
 
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha elaborat un pla de vigilància de la seguretat de les vacunes contra la COVID-19 per a identificar la possible existència de reaccions adverses no conegudes fins al moment per ser molt poc freqüents i, en aquest cas, establir les mesures necessàries per a previndre'n l'aparició.
 
Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas de presentar-se, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes reaccions, s'inclouen: 
 
•    Dolor i inflamació en la zona d'injecció.
•    Fatiga.
•    Cefalea (mal de cap).
•    Dolor muscular i d'articulacions.
•    Calfreds.
•    Febre.
 
Les reaccions adverses més freqüents són dolor i inflamació en la zona d'injecció, seguides de cansament generalitzat o fatiga, mal de cap, dolor muscular i d'articulacions, calfreds, febre i diarrea; la gran majoria són d'intensitat lleu o moderada i desapareixen pocs dies després de la vacunació. 
 
Han ocorregut reaccions al·lèrgiques, amb la inclusió d'un nombre molt xicotet de casos de gravetat (anafilaxi). Com per a totes les vacunes, s'ha d'administrar sota vigilància mèdica i si es produeix algun incident, estarà disponible el tractament mèdic necessari de manera immediata. 
 
Moderna inclou també nàusees i AstraZeneca contempla a més nàusees, vòmits i dolor de ganglis.

Què fer en cas d'una reacció adversa o efecte secundari?

Si després de la vacunació apareix algun dels efectes adversos, explicats en l'apartat anterior, pot consultar el seu metge o la seua metgessa d'Atenció Primària. Si la reacció és lleu, també podrà notificar-la de manera electrònica a través de www.notificaram.es  o en la web de la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública en enllaços d'interés <Notificació de reacció adversa a medicaments>. A més, davant de reaccions adverses lleus estan indicats els antiinflamatoris i/o analgèsics habitualment utilitzats (com Paracetamol), sense que això altere l'efecte protector de la vacuna contra la COVID-19, encara que no se'n recomana l'ús profilàctic abans de la vacunació. 
 
Pot consultar la web de notificació en aquesta adreça.

Pot la vacunació ocasionar COVID-19?

No es pot contraure la malaltia COVID-19 a través de l'administració de la vacuna. Són vacunes que no contenen virus vius. No obstant això, si vosté ha estat en contacte amb un cas positiu i es troba en període d'incubació de la malaltia quan s'administra la vacuna, sí que pot desenvolupar la malaltia, però no per l'administració de la vacuna.

He de realitzar-me una prova diagnòstica prèviament per a saber si tinc anticossos?

No, en cap cas és necessari realitzar una determinació d'anticossos per a conéixer l'estat immunològic abans de rebre la vacunació contra COVID-19. 

A qui es recomana la vacunació?

Totes les persones que no s'han infectat pel nou coronavirus són susceptibles d'infectar-se i patir la COVID-i de transmetre la malaltia. La vacunació es recomana a tota la població excepte les persones en les quals estiga contraindicada.

Puc vacunar-me si ja he tingut la malaltia COVID-19? I si he sigut contacte estret d'un cas positiu?

Sí, les persones que hagen passat la COVID-19 poden vacunar-se sempre que no estiguen en la fase aguda de la malaltia i després d'haver finalitzat l'aïllament. En pacients ingressats per aquest motiu, el personal sanitari establirà el moment adequat per a administrar la vacunació tenint en compte la condició clínica.
 
Els contactes estrets d'un cas confirmat que pertanguen als grups en els quals es recomana la vacunació poden vacunar-se una vegada hagen superat el període de quarantena sense haver desenvolupat símptomes
 

Poden vacunar-se les persones amb al·lèrgies?

Sí. S'han reportat incidents esporàdics de reaccions anafilactoides en administrar la vacuna, alguna cosa que es produeix també amb altres vacunes. Vosté haurà de romandre en observació 15 minuts després de l'administració per a identificar possibles reaccions adverses inicials. El centre a on es vacune disposa del tractament adequat per a l'abordatge d'una possible reacció anafilàctica després de l'administració de la vacuna. No s'hauria d'administrar la segona dosi a aquelles persones que hagen desenvolupat una reacció anafilàctica amb la primera. 

Poden vacunar-se els infants i adolescents?

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)
 
Pfizer es recomana actualment només a persones a partir de 12 anys d'edat.
 
Skipevax® (MODERNA)
 
Moderna es recomana actualment només a persones a partir de 12 anys d'edat.
 
Vaxzevria® (ASTRAZENECA)
 
AstraZeneca es recomana actualment només a persones de 60 anys o majors.
 
JANSSEN
 
Janssen es recomana actualment només a persones a partir de 18 anys d'edat.

Poden vacunar-se les dones embarassades o en període de lactància materna?

La Comissió de Salut Pública acorda les recomanacions següents enfront de la COVID-19 en dones embarassades treballadores en col·laboració amb la Federació d'Associacions Cientificomèdiques Espanyoles (FACME): 
 
Es recomana la vacunació contra la COVID-19 a les dones embarassades. La vacuna evita complicacions durant l'embaràs, especialment, si hi ha factors de més risc com poden ser obesitat, edat major de 35 anys, hipertensió arterial, diabetis o preeclàmpsia. 
 
No hi ha cap contraindicació per a la vacunació contra la COVID-19 en cap trimestre de l'embaràs. 
 
S'ha de facilitar que les dones embarassades arriben completament vacunades al període de màxim risc de complicacions en cas d'infecció per COVID-19 (final del 2n trimestre i 3r trimestre de l'embaràs). 
 
Les vacunes elegides per a la vacunació de les gestants han de ser d'ARNm, independentment de l'edat de la gestant. 
 
És important també que les persones de l'entorn de l'embarassada estiguen correctament vacunades contra la COVID-19 i que, tant embarassades com convivents, reforcen les mesures de prevenció: 
  • Limitar al màxim els contactes 
  • Utilitzar mascareta 
  • Llavar-se les mans 
  • Ventilar els espais 
  • Mantindre la distància interpersonal 
  • Evitar les aglomeracions 
  • Si s'està planificant un embaràs, és convenient completar la vacunació abans. 
Podeu consultar el millor moment per a vacunar-vos amb el vostre professional sanitari.

Poden vacunar-se les persones immunodeprimides?

Les persones immunodeprimides o en tractament immunosupressor poden tindre un risc augmentat de patir COVID-19 greu i, encara que no hi ha dades definitives sobre la seguretat i eficàcia de la vacuna en aqueixes persones, poden rebre la vacuna llevat que estiga contraindicada.
 
Fins que no hi haja més informació disponible no es recomana la interrupció del tractament immunosupressor.
 
Els tractaments amb plasma de convalescents o els anticossos monoclonals utilitzats en el tractament de COVID-19 no contraindicarien la recepció de la vacuna, encara que per a evitar interferències amb la resposta immune a la vacuna s'aconsella demorar la vacunació almenys 90 dies.
 
 

Poden vacunar-se les persones amb tractament anticoagulant?

Les persones que reben teràpia d'anticoagulació estable i mantinguen controlat l'INR (temps de protombina ), poden rebre la vacunació intramuscular sense problema. 

En qui està contraindicat l'ús de la vacuna?

Les vacunes estan contraindicades en persones que hagen presentat una reacció d'hipersensibilitat greu (de tipus anafilàctic) a una dosi prèvia de vacuna enfront de la COVID-19, o d'algun dels components de la vacuna.
 
Comirnaty®, Moderna i Janssen consideren una "precaució" per a la vacunació, aquelles persones amb història d'al·lèrgia greu (anafilaxi) a qualsevol altra vacuna o teràpia administrada per via intramuscular. En aquests casos, la persona ha de rebre informació sobre la possibilitat que pogueren existir riscos de reaccions al·lèrgiques greus després de rebre la vacuna.
 
Vaxzevria® (Oxford-AztraZeneca), d'altra banda, considera que la vacunació ha de posposar-se temporalment en persones amb malaltia aguda greu. Se'n recomana la utilització en persones entre 18 i 69 anys, excepte aquelles amb immunodepressió greu.

No constitueixen contraindicacions o precaucions per a rebre la vacuna:

•Història d'al·lèrgies a animals, aliments, insectes, làtex o altres al·lèrgies no relacionades amb vacunes o medicació injectable.
 
•Història d'al·lèrgia a medicaments administrats per via oral.
 
•Al·lèrgies no greus a altres vacunes o fàrmacs injectables.
 
•Història familiar d'anafilaxi.
 
•Qualsevol altre quadre d'anafilaxi no relacionat amb vacunes o amb fàrmacs injectables.
 
•Haver passat la COVID-19.

En qui s'ha de posposar la vacunació?

•Persones que tinguen febre o una malaltia aguda greu: la vacunació haurà de posposar-se fins que s'hagen recuperat.
 
•Persones amb símptomes sospitosos de COVID-19 o amb COVID-19 confirmada recentment per un laboratori fins que estiguen completament recuperades i haja finalitzat el període d'aïllament.
 
•Persones en quarantena (per ser contactes d'un cas confirmat) fins que aquesta quarantena finalitze.

Què faig si presente febre el dia de la vacunació?

Com amb altres vacunes, l'administració d'una dosi hauria de posposar-se si presenten febre elevada sobtada o una infecció aguda. No hauria de posposar-se si la infecció o la febre són lleus.
 
Si té dubtes consulte'ls abans de la vacunació al seu metge/a la seua metgessa d'Atenció Primària.

Es pot administrar juntament amb altres vacunes?

En el moment actual no es recomana administrar juntament amb altres vacunes. S'esperarà un interval mínim de 14  dies abans o després de l'administració d'una altra vacuna, per a evitar la coincidència de possibles  efectes adversos que puguen atribuir-s'hi erròniament.

Després de vacunar-me, hauré de seguir les mesures de prevenció?

La vacuna, encara que redueix considerablement el risc d'emmalaltir, no proporciona protecció total enfront de la COVID-19. Per tant, continuarà sent necessari mantindre les mesures de prevenció indicades per les autoritats sanitàries, com són el distanciament físic, ús de màscara, evitar aglomeracions, rentada freqüent de mans i quarantena després d'exposició, fins que hi haja una cobertura adequada de població vacunada.

Quant de temps dura la immunitat contra COVID-19?

Es desconeix actualment la duració de la protecció que ofereixen les vacunes. Les persones vacunades en els assajos clínics tindran un seguiment per a recollir més informació sobre la duració d'aquesta protecció. No obstant això, amb la informació disponible fins a aquest moment, els estudis realitzats indiquen que, com a mínim, la immunitat es manté 7 mesos.

Puc comprar la vacuna en la farmàcia?

No, la vacuna contra COVID-19 no es pot adquirir de manera privada; la vacuna l'administra de manera gratuïta el sistema sanitari públic, seguint l'estratègia de vacunació per grups de major risc de vulnerabilitat a la malaltia.

És obligatòria la vacuna?

No, la vacuna no és obligatòria. És recomanada per les autoritats sanitàries i a causa de la gravetat de la malaltia se n'aconsella l'administració.

Què vol dir que les vacunes de la COVID-19 són vacunes d'ARN missatger?

Perquè el virus entre en l'organisme és necessari que l'ARN missatger produïsca una proteïna, la proteïna viral S (proteïna del pic, proteïna Spike). Quan s'administra la vacuna a una persona, algunes de les cèl·lules reaccionen produint temporalment aquesta proteïna; després d'això, el sistema immunitari de la persona identifica la proteïna com a desconeguda i produeix anticossos i leucòcits per a atacar-la, de tal manera que si la persona entra en contacte amb el virus, el seu sistema immunitari el reconeixerà i s'hi protegirà.
 
L'ARNm no roman en el cos, sinó que desapareix poc després de la vacunació. Això diferència a aquestes vacunes d'altres tipus, que contenen variants dels virus o una part. Només contenen les instruccions perquè l'organisme reaccione defensivament. 
 

¿Es pot sol.licitar un certificat de vacunació?

El Certificat COVID Digital UE facilita la circulació lliure i segura de la ciutadania dins de la Unió Europea durant la pandèmia de COVID-19.
 
 
El certificat és gratuït, segur i accessible a tota la població. S'obté de manera senzilla, garanteix la interoperabilitat en tota la Unió Europea i respecta plenament els drets fonamentals, inclosa la protecció de les dades personals.
 
Per a sol·licitar-ho has d'haver rebut almenys una dosi de la vacuna, haver-te realitzat alguna prova diagnòstica de la COVID-19 o haver passat la malaltia 180 dies abans de viatjar.
 
Existeixen tres tipus de certificat COVID Digital de la UE. Segons la informació que requereix acreditar per a facilitar la seua mobilitat a la UE podrà sol·licitar l'un o l'altre. L'acreditació digital es recull en un codi QR en el certificat que contindrà la informació essencial, així com una signatura digital per a assegurar-se que el certificat és autèntic.

Com sabré quan em toca vacunar-me?

Quan siga el vostre torn de vacunació, d'acord amb l'estratègia de vacunació establida pel Ministeri de Sanitat, el Sistema Valencià de Salut us contactarà per a citar-vos. La segona cita es genera automàticament a partir de la primera, depenent de quina vacuna se us administre.

Si no puc eixir de casa, venen a vacunar-me?

Es preveu la vacunació domiciliària per a les persones que no puguen desplaçar-se als centres de salut o als punts de vacunació.

Si visite els meus éssers estimats en una residència i ja estan vacunats, he de continuar mantenint mascareta i distància de seguretat?

Sí. La vacuna no elimina el contagi per complet: disminueix la incidència del virus i, segons indiquen algunes investigacions, disminueix també la capacitat de transmissió. Però cal continuar mantenint les mesures de prevenció fins que la incidència de la COVID-19 siga molt més baixa. 

Recorda: les mascaretes són un mitjà complementari de protecció. Estigues vacunat o no, posa-te-la.

Si no estic en el sistema de la Seguretat Social, com rep la vacuna?

A les persones la cobertura sanitària de les quals depén d'una mútua professional, se les avisarà des de les seues instàncies d'atenció mèdica per a vacunar-se.

Hi ha un pla de vacunació que ja preveja la vacuna escalonada per a tota la població? Quin és l'ordre i l'estimació temporal? Com sabré quan em toca?

L'estratègia de vacunació és planificada pel Ministeri de Sanitat. La vacunació es fa de manera escalonada, per etapes, començant per les persones més susceptibles de patir una malaltia greu, fins a haver vacunat la major part de la població major de 12 anys.
 
En la primera etapa es vacuna les persones majors i dependents institucionalitzades en centres sociosanitaris (centres de persones majors i de diversitat funcional), el personal de centres sanitaris i sociosanitaris i grans dependents no institucionalitzats (que viuen als seus domicilis).
 
Posteriorment hi ha altres etapes i, quan pertangueu a un grup candidat de rebre la vacunació, el sistema sanitari us contactarà per a indicar-vos-ho.
 
La campanya de vacunació es prolongarà durant diversos mesos per a facilitar que totes les persones a les quals es recomana la vacunació puguen rebre-la. Podeu consultar l'actualització de l'estratègia de vacunació del ministeri en aquest enllaç de la web de la Conselleria de Sanitat.

Què opcions tenen les persones de menys de 60 anys vacunades amb una dosi d'AstraZeneca?

La Comissió de Salut Pública ha decidit administrar Pfizer com a segona dosi, al igual que la decisió adoptada pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut que, després de consultar amb el Comité de Bioètica, ha acordat que qui rebutge la segona dosi amb Pfizer, i amb la finalitat de garantir la pauta completa, podrà ser vacunat amb AstraZeneca.