Programa Valencià d'Investigació Vacunal Covid-19

Visualització de contingut web

Què és?

 

El Programa Valencià d'Investigació Vacunal Covid-19 (ProVaVac) és una iniciativa pionera a Espanya, que es va presentar l'1 de març de 2021, amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement científic de l'efectivitat, immunitat i possibles efectes adversos associats amb les vacunes COVID-19.
 
El ProVaVac es va crear mitjançant el Decret 10/2021, de 16 de març, del president de la Generalitat, com a grup de treball adscrit a la Presidència de la Generalitat.
 
 
 

Visualització de contingut web

Objectius

1. Generació de coneixement, promovent la coordinació i integració de projectes d'investigació dedicats al seguiment post-vacunal, facilitant l'establiment de sinergies entre diferents entitats i grups d'investigació, i oferir-los el suport de les dades del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana.
 
2. Suport a la presa de decisions de salut pública, traslladant el coneixement generat al disseny de millors estratègies d'atenció a la salut de les i dels pacients i de la població de la Comunitat Valenciana.
 
3. Generar informació de servei públic sobre l'estratègia de vacunació, i la implementació, l'ordenació i els resultats d'aquesta, per a la difusió actualitzada a la ciutadania.
 

Visualització de contingut web

Composició

Presidència

President de la Generalitat, Ximo Puig
 
Vicepresidència
Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló
 
Direcció científica
Cap de Servei de Microbiologia de l'Hospital Clínic, David Navarro
 
Coordinació executiva
Director General d'Investigació i Alta Inspecció Sanitària, Javier S. Burgos
 
Coordinació institucional
Secretària autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés
Directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer
Secretaria autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Isaura Navarro
Subdirectora General d'Epidemiologia i Vigilància de la salut, Herme Vanaclocha
 
Representants de centres d'investigació
Deborah Burks, Centre d'Investigació Príncep Felip, Centre d'Investigació Príncep Felip (CIPF)
Andrés Cervantes, Institut d'Investigació Sanitària (INCLIVA)
Iñaki Comas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Javier Díez, Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
Carlos Ferrer (Hospital Provincial de Castelló)
Fernando González (Universitat de València)
Idelfonso Hernández (Universitat Miguel Hernández)
Ricard Meneu, vicepresident de l'Institut d'Investigación Sanitària La Fe (IIS La Fe)
Nuria Oliver, 'European Lab for Learning & Intelligent Systems' (ELLIS)
Salvador Peiró, Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)
José Sánchez, Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (ISABIAL)
Máximo Vento, Institut d'Investigació Sanitària La Fe (IISS La Fe)
Enrique Zapater (Hospital General de València)

Visualització de contingut web

Projectes

1- ENQUESTES DESPRÉS DE LA VACUNACIÓ

  • Objectiu: Donar a conéixer la proporció de la població que desenvolupa efectes menors després de la vacunació, associant tot això a la classe de vacuna administrada, i estudiant els canvis de comportament social.
  • Metodologia: L'estudi es realitza mitjançant enquestes voluntàries a la població vacunada els dies 1, 3 i 7 després de la data de vacunació, juntament amb una última enquesta el dia 42. Es pot accedir a les enquestes mitjançant aquest enllaç

2.  SEROCONVERSIÓ (RESPOSTES D'ANTICOSSOS) EN RESIDÈNCIES

  • Objectiu: Conéixer la proporció de residents que s'han seroconvertit i analitzar els paràmetres dels quals no ho han fet
  • Metodologia: Realització d'un mostreig de proves ràpides a uns 850 individus procedents de 13 residències de 9 departaments de salut. Els primers resultats indiquen que s'han reduït els contagis en les residències un 95%. Es preveu la realització d'estudis cada 3 mesos per a veure com evolucionen els anticossos, amb la finalitat de tenir informació sobre la prevalença de la seroconversió.

3. EFICÀCIA VACUNAL EN RESIDÈNCIES

  • Objectiu: Estudiar la relació entre l'administració de la vacuna i la disminució de les visites hospitalàries i defuncions en persones majors de 65 anys que viuen en residències.
  • Metodologia: Es recull l'anàlisi de tots els residents majors de 65 anys (prenent com a grup control als no vacunats) per estudiar les taxes de transmissió abans i després de la vacuna. El protocol d'actuació s'ha presentat al Comité d'Ètica (CdE).

4. EFICÀCIA VACUNAL EN PERSONAL SANITARI

  • Objectiu: Estudiar la possible infecció per COVID-19 entre el personal sanitari que té relació amb l'exposició de la vacuna. 
  • Metodologia: Es farà un estudi retrospectiu a partir de les bases de dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a partir de les quals es realitzarà un estudi cas-control.

5. REGISTRE DE DADES D'APARICIÓ D'INFECCIONS EN PERSONES VACUNADES  

  • Objectiu: Analitzar l'efectivitat de les vacunes sobre les dierents variants que estan circulant i detectar les errades de cada tipus de vacuna per a saber si la infecció per COVID-19 entre persones vacunades depén de les diferents variants o si són condicionants personals.
  • Metodologia: Per analitzar els errors i l'efectivitat de les vacunes és necessari obtenir una mostra i seqüenciar el virus en aquells individus que s'han infectat un cop vacunats. Serà un estudi prospectiu. S'està treballant en la població general, però també es tindrà en compte altres col·lectius especials com embarassades, inmunosuprimits, etc.

Visualització de contingut web

Enquesta vacunació

Per tal de fer un seguiment dels possibles efectes adversos associats amb les diferents vacunes COVID-19, el comité científic de ProVaVac convida a participar a totes aquelles persones que vulguen contribuir amb la seua informació.

Amb aquesta finalitat ha desenvolupat aquest qüestionari senzill i accessible que permetrà a les persones vacunades a la Comunitat Valenciana aportar la seva experiència mitjançant un procediment d'enquesta.