Visualització de contingut web

Accés a platges i piscines i activitats relacionades en la nova normalitat

Platges de la Comunitat Valenciana

Es pot accedir a les platges de tota la Comunitat Valenciana

En les zones d'estada dels usuaris, s'ha d'establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat d'almenys dos metres entre els usuaris, mitjançant senyals en el sòl limitant els espais.

Tots els objectes personals, com a tovalloles i elements similars, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establit, evitant el contacte amb la resta d'usuaris.

Es recomana que els eixos de les ombrel·les no s'instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.

Es podrà fer ús de les dutxes, urinaris i vestuaris limitant l'ocupació a una persona.

Pràctica d'activitats esportives, professionals i recreatives

A la platja està permesa la pràctica d'activitats esportives, professionals o recreatives, sempre que es puguen desenvolupar individualment i sense contacte físic, respectant la distància mínima de seguretat entre els participants.

Es permet la pesca esportiva i recreativa sempre que es respecte la distància de seguretat i les mesures d'higiene i prevenció fixades per les autoritats sanitàries.

No es compartiran utensilis de pesca ni utillatge i s'hauran de netejar i desinfectar després del seu ús.

Piscines recreatives

Les piscines recreatives d'hotels, allotjaments turístics i urbanitzacions no superaran un aforament màxim del 50% a l'aire lliure i un 1/3 en instal·lacions tancades, garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.

Normes d'higiene i prevenció

Les normes d'higiene i prevenció es recordaran als usuaris de piscines i platges, mitjançant cartelleria visible o missatges de megafonia, així com la necessitat d'abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.

S'ha d'establir una distribució espacial d'usuaris per a garantir la distància de seguretat, mitjançant senyals en el sòl limitant els espais. Els objectes personals, com a tovalloles, han de romandre dins del perímetre de seguretat.

No es poden usar les dutxes dels vestuaris ni les fonts d'aigua. 

Activitats de turisme actiu i de natura

Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura, en grups de fins a 30 persones, havent de concertar-se aquestes activitats preferentment mitjançant cita prèvia.

Es permet la realització de l'activitat de guía turística concertant-se preferentment mitjançant cita prèvia i els grups seran d'un màxim de 15 persones a l'aire lliure i de 10 en espais tancats.

Navegació recreativa

Es permet el transport turístic de passatgers i la navegació recreativa.

L'ocupació dels vaixells i embarcacions dedicats al transport turístic no podrà superar el 75% del nombre màxim de passatgers i passatgeres que figure en els seus certificats.

Es permetrà la navegació recreativa, no podent trobar-se a bord un nombre de persones que supere el 75% de les autoritzades en els certificats de l'embarcació o vaixell, a menys que es tracte de persones que conviuen en el mateix domicili.

En el cas de les motos nàutiques, només podrà anar una persona a bord, a menys que es tracte de persones convivents.

Visualització de contingut web

Guia per a unes platges segures enfront de la Covid-19

Turisme Comunitat Valenciana

Guia platges segures

Turisme Comunitat Valenciana posa a disposició de les destinacions turístiques una guia de recomanacions davant la COVID19 per a gaudir d'unes platges segures en la Comunitat.

En ella s'ofereixen pautes sobre la manera de gestionar aquests espais, el pla que s'ha d'elaborar per part de l'ens gestor de cada platja, les mesures de seguretat que s'han d'implantar per a mantindre les normes de distanciament social (aforaments, accessos, zona seca, zona humida, punts accessibles), com oferir els serveis sanitaris, higiènics i d'oci i esport; i quina informació s'ha de facilitar a usuaris, gestors i contractes de serveis que treballen a la platja.

El document inclou a més una check list per a elaborar un pla de contingència i facilitar el treball dels ajuntaments, com a ens gestors de les platges de la Comunitat Valenciana.

Consulta la Guía

Visualització de contingut web

Turisme, Hostaleria i Restauració en la nova normalitat

Condicions per als establiments d'hostaleria i restauració

• INTERIOR: Tancat
• EXTERIOR: terrasses a l'aire lliure 75%. Prohibició de fumar.
• OCUPACIÓ TAULES:
o Màxim 4 persones per taula o agrupacions de taules.
o El consum serà sempre assegut en taula.
• Tancament a les 18.00 hores.
 

Queden exceptuats d'aquestes limitacions aquells locals que es pugan considerar essenciales o no substituïbles:


• Serveis d'hostaleria d'hospitals i clíniques, per a ús de professionals i acompanyants i familiars de pacients.

• Serveis d'hostaleria i restauració d'establiments hotelers i allotjaments turístics, per a ús exclusiu dels clients allotjats en aquests.


• Serveis d'hostaleria i restauració situats en empreses i llocs de treball, per a ús exclusiu per al personal ocupat.

• Servei de menjador escolar en guarderies i centres docents d'ensenyament reglat (Col·legis d'Educació Primària, Instituts i Universitats i similars).

• Serveis de restauració en àrees de servei de vies de comunicació que presten servei de manera habitual als transportistes, al personal pertanyent a serveis essencials de qualsevol tipus, inclosos els serveis de conservació i manteniment de carreteres.

Les activitats de restauració de servei a domicili, o de recollida de menjar i/o beguda per la clientela en l'establiment amb cita prèvia, es podrà dur a terme durant l'horari d'obertura de l'establiment.

Hotels i allotjaments turístics

Els hotels i allotjaments turístics poden disposar de fins a 1/3 de les zones comunes

Les piscines recreatives i spas de les d'hotels i urbanitzacions no superaran un aforament màxim de 1/3, garantint la distància de seguretat i amb horaris per torns.

Visualització de contingut web

Turisme de Congressos i Negocis

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències en pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars.

En tot moment es deurà complir les obligacions de distància física exigida, sense superar en cap cas un 50% d'aforament, fomentant-se la participació no presencial.

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal es deberá disposar d'equips de protección adequats al nivell de risc.

Vegeu també la pàgina Cultura per a veure les condicions d'accés a centres culturals, biblioteques, cinemes i teatres, sales d'exposicions, etc.

Visualització de contingut web

Centres recreatius turístics, zoològics, aquaris i parcs d'atraccions

Centres recreatius turísticos, parcs d'atraccions, zoológicos i aquaris: aforament total al 50%.

En les atraccions de fira s'ocuparà el 50% de cada fila, sempre que es guarde la distància mínima de seguretat de 1,5 metres. En el cas d'atraccions que no tinguen seients incorporats, es podran utilitzar sempre que es mantinga un aforament màxim del 50% de la capacitat de la instal·lació

Mesures d'higiene

Es realitzarà, almenys dos vegades al dia, la neteja i desinfecció de les instalacions amb especial atenció a les superficies de contacte més freqüents com atraccions, màquines d'entrenament, poms de portes, mostradors, passamans, màquines dispensadores, sols, telèfons, aixetes i altres elements similars.

Els establiments d'hosteleria i restauració dels centres recreatius turístics es sotmetran a les mateixes condicions que la resta d'establiments de la seua mateixa naturalesa.  

Visualització de contingut web

Ajudes al Turisme per COVID-19

Turisme Comunitat Valenciana

Turisme Comunitat Valenciana ha habilitat de manera extraordinària ajudes per a pal·liar l'impacte de la crisi per la COVID19 en el sector turístic valencià a conseqüència del tancament o la reducció d'activitat provocats per l'estat d'alarma. Et comptem en què consisteixen aquestes subvencions i com sol·licitar-les.

Termini

Finalitzarà a les 09.00 hores del dia 30 de juny de 2020.

Qui pot sol·licitar les ajudes al turisme per Covid-19?

Es destina un total de 6'5 milions d'euros a aquestes ajudes dividit en dues línies a les quals poden optar empreses diferents: Autònoms, agències de viatges i pimes turístiques, dotada amb 5'5 milions. Empreses i entitats que desenvolupen festivals i esdeveniments musicals, dotada amb 1 milió.

Quins requisits s'han de complir per a rebre una de les ajudes?

S'ha de justificar que a l'inici de l'estat d'alarma, a data 14 de març, complien un dels següents requisits:

  • Estar adherit al programa CreaTurisme de Turisme Comunitat Valenciana
  • Disposar del distintiu de qualitat turística SICTED. No importa si ja tenen el diploma acreditatiu o no l'han rebut a conseqüència de la paralització decretada per l'estat d'alarma.
  • Ser una agència de viatges inscrita en el registre de Turisme Comunitat Valenciana i tindre seu social en la Comunitat. No podran optar agències la seu de les quals matriu estiga en una altra comunitat autònoma.
  • Estar adherit als programes Mediterranew Fest o Mediterranew Musix i haver organitzat festivals musicals en la Comunitat Valenciana.
  • A més, en tots els casos, és necessari tindre domicili fiscal en la Comunitat Valenciana i haver tingut activitat almenys des del 31 de desembre de 2019 fins a l'inici de l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020.
  • Els autònoms han de justificar que han estat d'alta ininterrompudament en el Règim Especial de Treballadors Autònoms aqueix temps.

Igualment, el beneficiari estarà obligat a mantindre l'activitat econòmica durant almenys 3 mesos des de l'endemà del dia que es permeta la mobilitat de consumidors i usuaris en la Comunitat Valenciana.

 

No podran optar a aquestes ajudes, els autònoms que no hagen superat els 30.000 euros de rendiment net en 2019 o el 14 de març estigueren cobrant prestació per cessament d'activitat o desocupació o tingueren un treball per compte d'altri.

Quants diners rebré si resulte beneficiari?

Les empreses, autònoms i agències de viatges beneficiàries rebran una ajuda de 2.500 euros.

Les entitats i pimes que realitzen esdeveniments musicals adherits a Mediterranew Musix rebran 12.000 euros i els festivals adherits a Mediterranew Fest rebran 120.000 euros.

Com puc presentar la sol·licitud i tramitar les ajudes?

La sol·licitud únicament es pot enviar telemàticament a través dels següents enllaços:

Més info en ayudasdirectas_turisme@gva

Visualització de contingut web

Crèdits bonificats per a microempreses, pimes i grans empreses

Línia ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid19/Thomas Cook

Com que s'ha esgotat la línia ICO per al sector turístic i activitats connexes COVID-19 / Thomas Cook i per a garantir la liquiditat a les empreses i autònoms de tots els sectors d'activitat, s'ha activat la línia d'avals prevista en el Reial decret llei 8/2020 i conformement als acords del Consell de Ministres de 24 de març i 10 d'abril.

Institut Valencià de Finances

L'Institut Valencià de Finances també ha modificat les condicions de les seues línies de finançament bonificat COVID-19 i les línies IVF-FEDER de préstecs per a adaptar-les a la nova situació generada per la crisi de la COVID-19 i permetre així que microempreses, pimes i grans empreses de la Comunitat Valenciana puguen finançar-se en les millors condicions per a projectes d'ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips i/o cobrir les necessitats de liquiditat per a fer front a les despeses d'explotació pròpies de l'activitat empresarial.