Movilidad

Visualització de contingut web

Mobilitat i mesures de prevenció

Novetats respecte a les mesures de prevenció

NOVES MESURES

ENTRADA EN VIGOR A LES 00:00H HORES DE L'1 DE MARÇ
VIGÈNCIA FINS A LES 23.59 DEL 14 MARÇ DE 2021

 

CIRCULACIÓ

• La llibertat de circulació i moviment de les persones en horari nocturn es manté entre les 22.00 i les 06.00 hores en tot el territori de la Comunitat Valenciana, excepte causes justificades.

• Es suprimeix la limitació de mobilitat durant els caps de setmana i dies festius dels municipis i grups de municipis afectats per l'anterior perimetratje.

• Es manté la limitació de mobilitat d'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana.
 

RELACIONS SOCIALS I FAMILIARS

• La participació en qualsevol agrupació o reunió de caràcter familiar i/o social, es limitarà a un número màxim de 4 persones en espais públics - excepte en el cas de persones convivents- i un únic grup de convivència en domicilis, que pot ser un grup ampliat tal com estava establit en la normativa anterior.

 

ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I HOSTALERIA
(BARS, CAFETERIES I RESTAURANTS, INCLOSOS ELS DELS HOTELS)

• INTERIOR: Tancat
• EXTERIOR: terrasses a l'aire lliure al 75% del seu aforament. Prohibició de fumar.
• OCUPACIÓ TAULES:
o Màxim 4 persones per taula o agrupacions de taules.
o El consum serà sempre assegut en taula.
• Tancament a les 18.00 hores.
 

ESTABLIMENTS COMERCIALS

• Tancament dels establiments i activitats no essencials a les 20.00 hores.
• Les activitats essencials tanquen al seu horari habitual.
• L'aforament de comerços serà del 50%
 

PARCS I ZONES D'ESPLAI A l'AIRE LLIURE

• Els jardins i zones d'esplai a l'aire lliure romandran oberts des de les 06.00 a les 22.00 hores, sent obligatori el seu tancament nocturn.
• Es mantindran les mesures de distanciament físic i higiene i prevenció previstes.

 

Vehicles privats

Es permet l'ús compartit de vehicles privats, amb màscara. No obstant això, les persones que residisquen en el mateix habitatge podran compartir, sense que siga necessari l'ús de màscara, un mateix vehicle.

En el cas de les motos (conductor i passatger) és obligatori l'ús de guants i casc integral amb visera o màscara, si no es conviu al mateix domicili.

Distància de seguretat interpersonal.

Haurà de complir-se el manteniment de la distància de seguretat interpersonal establida de, almenys, 1,5 metres o, en defecte d'això, mesures alternatives de protecció física amb ús de màscara d'higiene i etiqueta respiratòria.

Visualització de contingut web

Mascaretes

Les persones de sis anys en avant estan obligades a l'ús de la màscara en tot moment en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o oberts al públic.

L'ús de la mascareta serà expressament obligatori durant la pràctica d'activitat física o esport dins dels nuclis urbans i en els espais a l'aire lliure. 

L'obligació continguda en els apartats anteriors no serà exigible per a les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de mascàra o que per la seua situació de discapacitat o dependència no disposen d'autonomia per a quistarse la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització i en els supòsits de força major o situació de necessitat.

Visualització de contingut web

Activitat física, esport, instal.lacions i esdeveniments esportius

Es podrà realitzar activitat física i esportiva, en les modalitats individuals, en parella i en grups de fins a 4 persones.

Escolars (infantil i primària): fora de la jornada escolar, un màxim de 4 persones sense contacte i sense públic

Els esportistes federats, universitaris i jocs esportius reinicien els entrenaments i les Competicions oficials.

Continuen suspeses:

Les competicions, activitats i esdeveniments esportius organitzats per entitats públiques i privades

L'ús d'instal.lacions esportives: pavellons municipals, gimnasos, etc

Esdeveniments esportius, excepte els expressament permesos.

Visualització de contingut web

Espectacles esportius

Entrenament mitjà en lligues no professionals federales.

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals federades podran realitzar entrenaments tàctics en grups de fins a un màxim de 30 persones, evitant contacte físic.

Les instal·lacions esportives cobertes, a l'aire lliure i centres esportius s'organitzaran per torns horaris i es permet l'activitat en grups de fins a 20 persones en espais tancats i 30 en oberts, sense contacte físic. Es podran utilitzar els vestuaris i instalacions que tinguen a la seua disposició, complint les mesures establides per les autoritats sanitàries. 

Visualització de contingut web

Platges

Platges

En les zones d'estada dels usuaris, s'ha d'establir una distribució espacial per a garantir la distància de seguretat d'almenys dos metres entre els usuaris, mitjançant senyals en el sòl limitant els espais.

Tots els objectes personals, com a tovalloles i elements similars, han de romandre dins del perímetre de seguretat de dos metres establit, evitant contacte amb la resta d'usuaris.

Es recomana que els eixos de les ombrel·les no s'instal·len a distàncies inferiors de 4 metres.

Es permet la pràctica d'activitats esportives, professionals o recreatives, sempre d'acord amb la normativa vigent.

 

Visualització de contingut web

Turisme actiu

Visualització de contingut web

Escoletes i parcs infantils

A les escoles infantils privades i escoletes infantils municipals que imparteixen el primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys, l'aforament permés serà del 75% respecte de les places autoritzades per a cada centre.
 

El nombre de participants per aula dependrà de la grandària de cada aula i s'aplicarà en tots els casos la ràtio de 2,25 m² per persona.

Als parcs infantils recreatius, els xiquets i xiquetes hauran de mantindre una distància de seguretat de 1,5m, llevat que siguen convivents, que no existeix aqueix límit.

Visualització de contingut web

Congressos, Conferències i Fires

 

 

Aforament i distància de securetat

En tot moment, aquests esdeveniments hauran de complir les obligacions de distància física, sense superar en cap cas el aforament vigent segons la normativa, havent de fomentar-se la participació no presencial d'aquells que puguen prestar la seua activitat a distància.

Aquesta limitació s'aplicarà també a la realització, per part de persones físiques i jurídiques, públiques i privades, d'activitats i tallers informatius i de divulgació en l'àmbit de la investigació científica i tècnica, el desenvolupament i la innovació, dirigides a tot tipus de públic i que tinga per objecte l'aprenentatge i la divulgació de continguts relacionats amb la R + D + I. 

Quan no puga garantir-se la distància de seguretat interpersonal, s'haurà de disposar d'equips de protecció adequats al nivell de risc.

Visualització de contingut web

Activitats de temps lliure per a la població infantil i juvenil

Activitats a l'aire lliure

Quan el desenvolupament de les activitats es porte a terme a l'aire lliure, es deurà limitar el nombre de participants segons establisca la normativa vigent.