Visualització de contingut web

Projectes innovadors en la lluita contra la pandèmia

Des de l'inici de la pandèmia, la Generalitat Valenciana ha secundat i posat en marxa diversos projectes d'innovació, tant per a la detecció i el rastreig del virus com per a fer el salt a un model econòmic futur que dispose cada vegada de més valor afegit en tecnologia i digitalització.

Conselleria de Sanitat

Des de la Conselleria de Sanitat, s'han posat en marxa línies d'investigació per a la millora del tractament i la prevenció del coronavirus. L'Incliva ha desenvolupat una línia enfocada a la sedació de pacients crítics i la detecció ràpida de la COVID-19. Fisabio està realitzant assajos clínics amb fàrmacs per a reduir el risc de coronavirus. S'està també col·laborant amb el Centre d'Investigació Príncep Felip per a la promoció de la investigació en biomedicina.

Dins d'aquests projectes, cal destacar una eina de detecció precoç del coronavirus basada en la presència del SARS-CoV-2 en aigües residuals. Aquest projecte, d'un important valor estratègic, ha sigut desenvolupat per Global Omnium i el CSIC, i posat a la disposició del sistema públic de salut valencià per a l'aplicació immediata.

Conselleria d'Innovació

Desde la Conselleria de Innovación, Universidades y Ciencia se han lanzado y se están monitorizando diversos proyectos.

Des de la Conselleria d'Innovació, Universitats i Ciència, s'han llançat i s'estan monitorant diversos projectes.

Un d'aquests és el del mostreig, el mesurament i la detecció del SARS-CoV-2 mitjançant una modelització basada en big data i intel·ligència artificial, els resultats del qual, actualitzats periòdicament, poden seguir-se en este enllaç.

També s'ha destinat un important pressupost a desenvolupar productes innovadors per a la detecció, protecció i eliminació de la COVID-19 mitjançant una crida a les empreses innovadores valencianes i a investigadors de diferents àrees de la ciència i la tecnologia per a presentar propostes i solucions innovadores.

De fet, la Generalitat ha rebut durant aquests últims mesos fins a 265 propostes a la crida a la innovació i la investigació per a contindre la pandèmia.

D'entre tots aquests projectes, la Generalitat ja està impulsant-ne set per a l'aplicació immediata en l'atenció sanitària i en la investigació contra la COVID-19 en una primera fase. Un prototip de respirador, l'aplicació d'intel·ligència artificial per al diagnòstic precoç, un test ràpid, un sistema que analitza la resposta immunològica al virus i el mesurament de l'eficàcia dels antivirals.

Institut Cartogràfic Valencià

Des de l'Institut Cartogràfic Valencià, dependent de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, s'ha creat un sistema de monitoratge cartogràfic de la pandèmia.

sistema monitoreo

Es tracta d'un visor de monitoratge de la COVID-19 a la Comunitat Valenciana amb la finalitat de poder oferir a tots els usuaris una informació oficial de la distribució geogràfica de la malaltia amb dades particularitzades per a cada un dels nostres 24 departaments sanitaris.

La informació s'actualitza i publica diàriament en el portal de l'ICV a partir de les dades oficials proporcionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Aquest tauler de monitoratge permet consultar de manera ràpida i clara les xifres totals i diàries de casos positius, hospitalitzacions, UCI, recuperats i defuncions, així com les corbes que generen aquestes xifres a partir de l'històric de dades.