Els metges i metgesses de família tramitaran en un mateix acte l'alta i la baixa laboral a la Comunitat Valenciana

12/01/2022
Els metges i metgesses de família tramitaran en un mateix acte l"alta i la baixa laboral a la Comunitat Valenciana

- Les baixes de casos diagnosticats per punts centralitzats d'obtenció de mostres de la xarxa pública, laboratoris privats o farmàcies es comunicaran directament a l'INSS, que les traslladaran a les empreses


La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha anunciat que els metges i metgesses de família podran tramitar, en un mateix acte, la baixa i l'alta laboral de pacients que diagnostiquen de COVID, que es concedirà juntament amb el diagnòstic.

L'alta tindrà una data de set dies des de l'inici dels símptomes i, en els casos en què aquests persistisquen, s'estendrà el temps que siga necessari.

"Agilitarem la tramitació de les altes i baixes per a facilitar-ne l'obtenció per part dels pacients; a més, en uns moments d'important càrrega assistencial per als professionals, també reduirem els actes de caràcter administratiu que han de realitzar els centres de salut", ha declarat la consellera.

Ana Barceló ha fet aquestes declaracions després de reunir-se aquest matí amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

Una altra de les mesures que la Conselleria posarà en marxa té a veure amb l'agilitació de la tramitació de les baixes dels casos diagnosticats per punts centralitzats d'obtenció de mostres de la xarxa pública, laboratoris privats o els tests que es realitzaran en les oficines de farmàcia, dins de l'acord a què s'ha arribat amb els col·legis professionals.

En aquests casos, les baixes haurà de sol·licitar-les el pacient en el web, en un enllaç que s'activarà a partir de divendres. A través de la inspecció sanitària, el comunicat de baixa es traslladarà a l'INSS i, d'allí, a les empreses directament. Les persones que s'hagen fet un test d'autodiagnòstic hauran de confirmar el positiu en qualsevol dels dispositius acreditats (inclosos laboratoris privats o oficines de farmàcia).

Arxius relacionats