El Consell aprova un decret llei que agilitza la reactivació de l'economia valenciana amb les inversions del Pla de recuperació de la UE

01/04/2021
El Consell aprova un decret llei que agilitza la reactivació de l"economia valenciana amb les inversions del Pla de recuperació de la UE

- Oltra: "Aquest instrument facilita al Consell els processos de presa de decisions i gestió de fons públics per a reparar els danys de la crisi per la COVID-19"
- Soler: "El nostre objectiu és que la recuperació siga tan ràpida com siga possible i que, alhora, garantisca tots els mecanismes de control necessaris"El Ple del Consell ha aprovat un decret llei de mesures urgents en matèria economicofinancera que simplifica i agilitza la tramitació dels projectes i les inversions incloses en el Pla de recuperació, transformació i resiliència finançats pels mecanismes europeus NextGeneration i REACT per a impulsar la reactivació econòmica després de la crisi generada per la COVID-19.

Així mateix, permet accedir a tota la quantitat possible de recursos europeus per a transformar el model productiu de la Comunitat Valenciana amb més resiliència, sostenibilitat i digitalització. En aquest context, i fins ara, la Generalitat ja ha presentat prop de 200 projectes per un valor que ascendeix a 12.000 milions d'euros.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha destacat en la roda de premsa posterior al ple, que aquesta norma respon a la necessitat del Consell de "fer front a la reconstrucció de l'economia valenciana i facilitar els processos de presa de decisions i de gestió de fons públics per a reparar els danys d'aquesta crisi".

En aquest sentit, ha assenyalat la importància de desenvolupar eines com aquesta, "que ens permeten concentrar aquest esforç financer en un període reduït de temps, que s'inicia ja en 2021 i que fa imprescindible adoptar de manera immediata una sèrie de normes com aquest decret llei, que permetrà als òrgans de l'Administració autonòmica responsables de mobilitzar les inversions disposar a temps d'instruments adequats per a maximitzar la posada en marxa dels projectes per a captar el volum més gran possible de recursos".

Per la seua banda, el conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha remarcat que l'excepcional "gravetat i profunditat" de la crisi que està passant la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la COVID-19, "exigeix al Consell actuar amb celeritat per a eliminar ?amb tota la urgència possible? qualsevol obstacle que puga entorpir la posada en marxa i el desenvolupament d'aquestes mesures de recuperació", encara que, ha reiterat, "garantint en tot moment el necessari control i la seguretat jurídica".

D'aquesta manera, Soler ha detallat com el decret té com a objecte, d'una banda, "la mateixa agilitació dels procediments i les actuacions relacionades amb el Pla de reconstrucció" i, d'altra banda, "la modernització de l'Administració valenciana per a abordar eficientment la reconstrucció de l'economia i corregir les febleses que hem detectat en alguns procediments administratius", en la línia del que s'estipula en l'RDL 36/2020, del Govern central.

"El nostre objectiu és que la recuperació siga tan ràpida com siga possible i que, alhora, garantisca tots els mecanismes de control necessaris", ha afirmat.

"Hem de donar respostes i solucions diferents per a moments que són a tota vista diferents i extraordinaris", ha sentenciat el conseller d'Hisenda abans de reiterar que "per a fer-ho era necessari abordar una revisió de la regulació continguda en diverses normes de caràcter horitzontal, que faciliten els processos de presa de decisions i de gestió dels fons públics i que acceleren tot el que es puga la recuperació econòmica i la captació del volum més gran de projectes i de recursos procedents de la Unió Europea".

Novetats del decret llei

Entre les novetats d'aquest decret llei cal destacar que permetrà la tramitació d'urgència dels expedients vinculats als projectes i les inversions finançades amb fons europeus. En aquest sentit, els terminis previstos es reduiran a la meitat, excepte els relatius a la presentació de sol·licituds i recursos per a garantir en tot moment la seguretat jurídica.

La urgència de les mesures relatives a la gestió i la tramitació dels fons europeus està motivada pels breus terminis exigits pel reglament europeu per a dur a terme les actuacions, ja que almenys el 60 % dels compromisos de despesa s'han de contraure abans del 31 de desembre de 2022. En qualsevol cas, es mantenen els controls i la fiscalització dels expedients durant tot el procés de la tramitació.

Per tot això, es podrà recórrer també a la tramitació anticipada de qualsevol classe d'expedient de despesa abans que concloga l'exercici, amb càrrec a l'exercici posterior, sempre que es garantisca l'existència de fons per a possibilitar-ne l'execució com més prompte millor.

A més, i malgrat que es disposa d'un caràcter urgent, els projectes que tinguen una transcendència significativa per la tipologia del seu procés de gestió o per a garantir que s'apliquen adequadament a les directrius de la Unió Europea, estaran sotmesos també a un règim de control previ i verificació.

Arxius relacionats