L'Hospital General de València implanta un filtre venós reabsorbible per a evitar embòlies pulmonars

04/04/2021
L"Hospital General de València implanta un filtre venós reabsorbible per a evitar embòlies pulmonars

- Amb aquest dispositiu bioabsorbible no s'ha de fer una segona intervenció de retirada


La unitat de Radiologia Intervencionista de l'Hospital General de València ha dut a terme el primer procediment amb filtre reabsorbible implantat en la vena cava per a impedir que els trombes originats en les venes de les cames i la pelvis passen als vasos pulmonars i produïsquen una embòlia pulmonar.

Els filtres de la vena cava ajuden a reduir el risc de l'embòlia o obstrucció pulmonar, gràcies al fet que atrapen els grans coàguls i els impedeixen arribar al cor i als pulmons.

Segons Amalia Talens, cap de la Unitat de Radiologia Intervencionista, "aquests dispositius se solen implantar en la vena cava inferior i poden ser permanents o transitoris. S'utilitzen en pacients que no responen o que no poden ser sotmesos a teràpies convencionals com els anticoagulants".

El filtre de la vena cava inferior, en atrapar i detindre els trombes des de les venes de les cames i/o pelvis, evita que es desprenguen cap al torrent sanguini i causen una embòlia pulmonar, una situació molt greu que impedeix l'oxigenació de la sang i que pot arribar a ser mortal.

Fins fa poc de temps, els filtres de la vena cava es trobaven disponibles només per a ser implantats de manera permanent. "Aquests es poden deixar permanentment o ser retirats del vas sanguini més tard per a evitar les complicacions associades a la presència d'un cos estrany en la llum vascular", exposa Talens.

La col·locació dels filtres absorbibles és la mateixa que la d'un filtre clàssic temporal, així com l'eficàcia, però aporta grans avantatges als pacients, ja que no requereix una segona intervenció per a extraure'l, ni presenta altres complicacions.

S'introdueix en el cos del pacient a través d'un catèter i es queda fixat a la paret de la vena cava fins que es reabsorbeix. Està fet de polidioxanona, el mateix material que s'usa en sutures reabsorbibles (que es descompon en diòxid de carboni i aigua) i permet monitorar la seua posició mitjançant radiografies o TAC.

"En principi, el filtre reabsorbible l'aplicarem en els pacients que tinguen un alt risc trombòtic de manera transitòria i amb la contraindicació de rebre tractament anticoagulant o en els pacients en els quals cal previndre el tromboembolisme perquè seran intervinguts, de forma temporal, ja que el nou dispositiu es reabsorbeix", afig Talens.

Arxius relacionats