Visualització de contingut web

Què és el glossari Covid-19

Aquest glossari intenta eixir al pas d'alguns dubtes sorgits per la ingent informació que ha provocat la pandèmia. L'exposició de la ciutadania a notícies constants sobre el virus i sobre epidemiologia, així com la presència freqüent en l'esfera pública d'especialistes parlant sobre el tema, han introduït en la nostra vida quotidiana múltiples termes i conceptes que a vegades resulten confusos.

Amb aqueixa voluntat d'alfabetització sanitària sorgeix aquest glossari digital, que ha sigut validat per diversos membres del grup de persones expertes per a la COVID-19 de la Generalitat Valenciana, als quals des d'ací expressem el nostre agraïment. Com que la ciència no és estàtica i avança constantment, és necessari precisar que el glossari ha sigut redactat al novembre de 2020, la qual cosa pot suposar, en comptades ocasions, que el seu contingut resulte matisable.