Ciència valenciana i COVID-19

INCLIVA desenvolupa un kit de detecció ràpida de COVID-19 d'alta sensibilitat i maneig senzill

INCLIVA desenvolupa un kit de detecció ràpida de COVID-19 d'alta sensibilitat i maneig senzill

  • El sistema, que ja està preparat per a ser utilitzat, permet determinar la presència del virus i la infecció en 30 minuts
 
L'Institut d'Investigació Sanitària (INCLIVA), de l'Hospital Clínic de València, ha desenvolupat un kit de detecció ràpida de la COVID-19, ja disponible per a utilitzar-lo, que permet determinar en molt poc de temps la presència del virus.
 
Aquest kit parteix dels resultats del projecte 'Detecció i caracterització ràpida de COVID-19 i del pacient', que va obtindre l'abril de 2020 finançament de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) en el marc de la convocatòria 'Sol·licitud urgent d'expressions d'interés per al finançament extraordinari de projectes d'investigació sobre SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19'.
 
El projecte té com a investigador principal Felipe Javier Chaves, director de la Unitat de Genòmica i Diabetis d'INCLIVA, en col·laboració amb el Servei de Microbiologia i Parasitologia de l'Hospital Clínic de València, sota la direcció de David Navarro.
 
En el projecte també han participat el Servei de Pneumologia del mateix hospital, dirigit per Jaime Signes Costa, i el grup de J.C. Martín-Escudero, del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Río Hortega de Valladolid.
 
Els principals avantatges del kit que s'ha desenvolupat són l'alta sensibilitat (molt pròxima a la PCR); l'especificitat del 100 % (no hi ha falsos positius, no detecta com a positius cap cas negatiu), que evita també els falsos negatius; l'absència d'extracció d'RNA (la mostra es deposita en un tampó, es pot utilitzar directament i s'estalvien costos i temps), i la rapidesa (en 20-30 minuts s'obtenen els resultats).
 
La manipulació necessària és molt senzilla i sense equipament complex, cosa que en facilita la utilització en diversos àmbits, com ara centres de salut i urgències. La sensibilitat i l'especificitat que se n'obté és superior a les que presenten els tests d'antígens i quelcom inferior a la de la PCR, si bé aquest kit és molt més ràpid i senzill de fer.
 
Els kits es poden utilitzar a partir de mostres d'origen diferent (exsudat nasal, mostra nasofaríngia o raspament bucal) mitjançant un procediment molt senzill i de mínima manipulació, tant per al processament de la mostra com per a l'anàlisi de resultats, els quals es poden determinar a simple vista.
 
Els kits es basen en amplificació isoterma de regions específiques del virus i d'un gen humà, que produeixen un canvi de color en la reacció quan la mostra és positiva. L'ús d'un control intern permet determinar si les mostres s'han pres i processat correctament i evita que mostres que no s'han pres o conservat bé es puguen interpretar com a mostres negatives.
 
El projecte mitjançant el qual s'ha desenvolupat aquest procediment, al llarg de dotze mesos, ha inclòs diverses activitats: determinació de les seqüències d'interés necessàries per a l'amplificació; desenvolupament de sistemes d'amplificació; obtenció de mostres; desenvolupament de sistemes mitjançant PCR ràpida i convencional, i desenvolupament i validació de sistemes d'amplificació isoterms.