Ciència valenciana i COVID-19

« Ves enrere

El Comité Científic del Programa valencià d’investigació vacunal COVID-19 identifica els projectes inicials per al seguiment del procés d’immunització

El Comité Científic del Programa valencià d’investigació vacunal COVID-19 identifica els projectes inicials per al seguiment del procés d’immunització

  • El ProVaVac, pioner a Espanya, té per objectiu generar coneixement sobre el programa de vacunació de la COVID-19
  • El programa d'investigació també està orientat a la presa de decisions en salut pública a partir de les evidències científiques obtingudes
Aquest dimarts 30 de març les persones integrants del Comité Científic del Programa valencià d'investigació vacunal COVID-19 (ProVaVac) han mantingut una nova reunió telemàtica per a abordar qüestions relacionades amb el procés de vacunació de la COVID-19 a la Comunitat Valenciana.
 
El Programa valencià d'investigació vacunal COVID-19 (ProVaVac), presentat el passat 1 de març, és pioner a Espanya i conjumina el treball coordinat entre la xarxa sanitària pública valenciana i altres centres d'investigació. 
 
El ProVaVac té com a objectiu tres aportacions fonamentals de Salut Pública:
 
1. La generació de coneixement científic, mitjançant la coordinació i integració de projectes d'investigació dedicats al seguiment postvacunal, amb la qual cosa es facilita l'establiment de sinergies entre diferents entitats i grups d'investigació, i els ofereix, per a fer-ho, el suport de dades del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana.
 
2. El suport a la presa de decisions de salut pública i el trasllat del coneixement generat al disseny de millors estratègies d'atenció a la salut de la població de la Comunitat Valenciana.
 
3. La generació d'informació de servei públic sobre l'estratègia de vacunació, la implementació, l'ordenació i els resultats d'aquesta, per a difondre aquesta informació actualitzada a la ciutadania.
 
 
Imatge de la reunió del Comité Científic del ProVaVac celebrada el 30 de març de 2021.
 
En aquesta primera fase de posada en marxa, el programa d'investigació ha identificat els projectes i les línies d'estudi més rellevants per a conéixer millor el procés de vacunació com, per exemple, la detecció ràpida de possibles infeccions en persones vacunades (Vac-INF), l'anàlisi del procés de vacunació massiva (Vac-MAS), el seguiment de l'efectivitat vacunal en diversos col·lectius (Efe-RES, Efe-SAN) o l'estudi de seroconversió en residències sociosanitàries (SER-Res).
 
Els estudis incorporaran informació sanitària de les persones participants, de tal manera que es puga comprovar l'impacte de la vacunació en grups poblacionals concrets no inclosos en els assajos clínics (dones embarassades, malalts de càncer, persones amb trasplantaments, amb SIDA, etc.).
 
La direcció científica de ProVaVac correspon a David Navarro Ortega, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Clínic de València. En els diferents subprojectes participen persones investigadores i tècniques de la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana (INCLIVA), la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (ISABIAL), l'Institut de Biomedicina de València CSIC (IBV-CSIC), el Centre d'Investigació Príncep Felip, la Fundació d'Investigació de l'Hospital General Universitari de València, i la Fundació de l'Hospital Provincial de Castelló, així com personal de diferents instàncies de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 
La creació del Comité Científic del ProVaVac es va aprovar el passat 18 de març (DOGV Núm. 9044) i té la responsabilitat d'identificar àrees d'interés referides a l'objecte del ProVaVac, així com el disseny i l'impuls d'estudis relacionats amb aquestes; analitzar, assessorar i facilitar els processos de decisió en l'àmbit de la vacunació; proposar protocols d'actuació; coordinar els diferents grups d'investigació; valorar les operatives d'extracció i explotació de dades disponibles i les possibilitats d'automatització; així com la comunicació pública de resultats.
 
En aquest sentit, es tracta de sumar sinergies de tots els instituts i fundacions de caràcter investigador i biomèdic de la Comunitat Valenciana, que treballaran conjuntament per a generar coneixement i donar suport a la presa de decisions que contribuïsquen a millorar les estratègies d'atenció sanitària i en salut als pacients i a la població de la Comunitat Valenciana, a partir de les evidències científiques obtingudes.