Ximo Puig anuncia l'obertura del termini per a contractar com a auxiliars de platja a 1.000 joves que s'encarregaran d'oferir informació sobre normes de seguretat i protecció

10/06/2020
Ximo Puig anuncia l"obertura del termini per a contractar com a auxiliars de platja a 1.000 joves que s"encarregaran d"oferir informació sobre nor...

- Les sol·licituds s'hauran de presentar a través de la web de Labora, GVAJobs, i el termini conclourà a les 14.00 hores d'aquest divendres, 12 de juny
- El president subratlla que la Generalitat pretén amb aquesta iniciativa que les i els joves contractats siguen la "millor cara" d'unes platges segures per al gaudi de la ciutadania

València. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que Labora publica aquest dimecres la convocatòria de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències per a la contractació com a auxiliars de platja de 1.000 joves entre 18 i 30 anys, que s'encarregaran d'oferir informació sobre normes de protecció per a garantir l'accés al litoral de la Comunitat Valenciana amb total seguretat. Les sol·licituds s'hauran de presentar a través de la web de Labora, GVAJobs, i el termini per a fer-ho serà fins divendres que ve, 12 de juny, a les 14.00 hores.

Així ho ha explicat el president després d'una reunió de treball que ha mantingut al Palau de la Generalitat amb la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el director de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel.

El president ha subratllat que la Generalitat pretén amb aquesta iniciativa que els i les joves contractats siguen la "millor cara" d'unes platges segures per al gaudi de la ciutadania. Seran, a més, un suport per als ajuntaments en el treball que fan per a garantir el compliment de les normes de protecció.

La convocatòria es dirigeix a joves de 18 a 30 anys que tinguen permís de conduir classe B i l'ESO, tal com ha precisat el president.

Els i les joves que ja estiguen en Labora com a demandants d'ocupació simplement s'hauran d'inscriure en aquesta oferta a través de la web GVAJobs. Aquelles persones que no estiguen apuntades a Labora s'han de registrar primer com a demandants d'ocupació a través de la pàgina web i després s'han d'apuntar a aquesta oferta.

Els i les 1.000 auxiliars es distribuiran per les platges dels municipis de les tres províncies, de manera que Alacant comptarà amb 418, Castelló en tindrà 234 i València disposarà de 348.

Labora farà una preselecció de 1.250 joves. Se seleccionarà les 1.000 persones sol·licitants que porten més temps desocupades i en cas d'empat, les de més edat. La resta quedarà com a reserva per a possibles baixes o renúncies.

Els requisits que han de complir els interessats són els següents: ser menor de 30 anys, tindre el títol d'Educació Secundària Obligatòria, el permís de conduir classe B i tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l'accés a l'ocupació pública.

La duració del contracte serà del 24 de juny al 7 de setembre. El nivell i el salari serà el propi del funcionariat interí de Grup C2 i classificació 12 E015.

Cofinançament de la UE

Es tracta d'una actuació susceptible de ser cofinançada per la Unió Europea a través del Programa operatiu regional del Fons Social Europeu Comunitat Valenciana.

Amb mobilitat dins de l'àmbit geogràfic provincial, aquests i aquestes joves s'encarregaran de vetlar pel compliment de les mesures de distanciament social tant en la zona seca com en els accessos, realitzar tasques de comunicació i informació relacionades amb la 'Guia de platges segures' i col·laborar en el control de l'accés d'aforament de platges.

Altres de les funcions que se'ls encomanaran seran les d'assegurar l'ús correcte dels itineraris marcats per a l'entrada i l'eixida de la zona seca, col·laborar amb els ens gestors a ordenar i planificar un adequat gaudi del bany o notificar les incidències a la Policia Local a través de les comunicacions que se'ls lliuraran.

En cas que es produïsca una emergència contactaran amb el 112 i informaran diàriament, i també, quan així els ho requerisquen, sobre grau d'ocupació i incidències en la platja que se'ls assigne.

Publicació de tres ofertes

Es publicaran tres ofertes, una per cada província, i el termini, obert des d'aquest dimecres, 10 de juny, conclourà a les 14.00 hores del divendres 12 de juny.

Les persones interessades poden postular només a una oferta, de manera que si es presenten a més d'una, el sistema tindrà en compte únicament la primera inscripció.

Per a optar a la contractació, la persona interessada necessita estar prèviament inscrita en Labora com a demandant d'ocupació i tindre acreditats en Labora la titulació exigida i el permís de conduir B. No cal tindre sol·licitada cap ocupació concreta ni tindre experiència prèvia en aquesta ocupació.

Entre totes les persones que hagen postulat com a candidates, el sistema informàtic farà una preselecció de 1.250 persones i ordenarà en primer
lloc les persones que hagen romàs més temps d'alta en desocupació (sumant tots els períodes), en cas d'empat seleccionarà la persona de més edat amb el límit del requisit de 30 anys.

Les 1.250 persones preseleccionades rebran un correu electrònic en acabar el termini de presentació de candidatures, en què es facilitarà un enllaç per al tràmit telemàtic, en el qual hauran d'aportar la documentació acreditativa dels requisits: còpia del DNI/NIE (les dues cares), còpia de la titulació acadèmica i còpia del permís de conduir B.

Aquest tràmit de presentació de la documentació s'haurà de completar abans del dilluns 15 de juny a les 23.59 hores. Per a identificar-se en aquest tràmit i presentar la documentació requerida, les persones preseleccionades usaran el codi PIN (AutoServef).

L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències comprovarà la documentació que hi aporten les 1.250 persones preseleccionades i realitzarà el nomenament de 1.000 persones com a funcionariat interí de grup C2, segons l'ordre dels llistats de més a menys període de permanència en desocupació. La resta de persones candidates quedaran com a reserva per a possibles baixes i/o renúncies.

Arxius relacionats