El Consell adapta el transport de persones per carretera a la fase 2 de la desescalada i manté el servei amb la màxima seguretat

01/06/2020
El Consell adapta el transport de persones per carretera a la fase 2 de la desescalada i manté el servei amb la màxima seguretat

- El DOGV publica les resolucions que fixen percentatges, terminis i condicions de la reducció del servei
- L'Autoritat de Transport Metropolità de València regula el servei en la seua àrea competencialEl Consell ha publicat les resolucions per a adaptar el transport públic regular d'ús general de viatgers i viatgeres per carretera de titularitat de la Generalitat a la fase 2 de la desescalada i garantir el servei públic amb la màxima seguretat.

Amb aquest objectiu, el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' (DOGV) publica dues resolucions de l'Autoritat de Transport Metropolità de València, ATMV, i de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat en les quals s'estableixen mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de viatgers i viatgeres per carretera en cada àmbit competencial en aquesta nova etapa.

Com ha explicat el conseller de Mobilitat, Arcadi España, "per a la correcta adequació al Pla per a la transició cap a una nova normalitat en la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i tenint en compte que la Comunitat Valenciana ja passa a la fase 2 de desescalada, ha sigut necessari dictar noves resolucions en relació amb l'oferta de serveis de transport en l'àmbit competencial de la Generalitat".

Àmbit competencial de l'ATMV

Els operadors de serveis de transport públic de viatgers i viatgeres per carretera de titularitat de l'ATMV podran reformular l'oferta de serveis, quan es presta a risc i perill, i reduir-la a un màxim del 30 % en còmput global durant els primers 7 dies d'aplicació de la resolució que hui publica el DOGV, i un màxim del 20 % en còmput global a partir d'aquest moment i mentre siga aplicable aquesta resolució.

També dins de l'àmbit competencial de l'ATMV, els operadors mantindran l'oferta quan es presta sota la modalitat d'obligació de servei públic, amb una reducció també del 30 % global en còmput amb les mateixes condicions que en el cas anterior.

El nou règim d'explotació dels serveis s'haurà de remetre en un termini de 7 dies a l'ATMV d'acord amb el model de pla d'explotació que determine l'entitat. L'empresa donarà tota la difusió possible del nou règim d'explotació a les persones usuàries.

Així mateix, a l'entrada dels autobusos haurà d'haver-hi cartelleria específica que indique el nombre màxim d'ocupants i el desglossament d'aquests segons estiguen asseguts i dempeus. Es prioritzarà i es recomanarà als usuaris i usuàries els mètodes de pagament alternatius a l'efectiu, com ara abonaments, targeta de crèdit o altres similars.

Altres serveis

Quant a la resolució de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, mitjançant la qual s'adopten mesures sobre els serveis de transport públic regular d'ús general de persones per carretera de titularitat de la Generalitat, fixa també el percentatge de reducció de serveis sobre l'oferta de transports.

Així, els operadors d'aquests serveis podran reduir-ne l'oferta, com a màxim, per als serveis interprovincials i provincials, un 40 % en dies laborables i el 75 % en dies festius.

Per als serveis metropolitans en la primera setmana de la fase 2, podrà haver-hi una reducció d'un màxim del 20 % en els intervals d'hora punta, i podrà arribar al 40 % en les hores vall i festius. A aquest efecte, s'estableixen com a intervals d'hora punta: de 07.30 h a 09.30 h i de 13.00 h a 15.00 h (exclusivament per a serveis metropolitans que connecten amb hospitals). A partir de la segona setmana de la fase 2, podrà haver-hi una reducció dels serveis d'un màxim del 20 %, tant en dies laborables com festius, en totes les franges horàries.

Tant per al supòsit dels serveis interprovincials i provincials com per als metropolitans s'haurà de mantindre un mínim d'una expedició d'anada i una altra de tornada segons els actuals calendaris de servei. Els horaris de les expedicions s'adequaran per a garantir l'accés als llocs de treball i els serveis bàsics de la ciutadania.

Els operadors de transport públic de persones queden obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles de transport d'acord amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat.

Arxius relacionats