Ximo Puig afirma que la via 'exprés' de suport als ajuntaments per a tramitar llicències urbanístiques impulsarà la reactivació econòmica davant de la pandèmia

14/05/2020
Ximo Puig afirma que la via "exprés" de suport als ajuntaments per a tramitar llicències urbanístiques impulsarà la reactivació econòmica davant d...

- El president trasllada a representants de la CEV que el Consell aprovarà aquest divendres la regulació de les entitats col·laboradores en la verificació de les actuacions urbanístiques

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que el procediment "exprés" de suport als ajuntaments per a tramitar llicències urbanístiques, que el Consell aprovarà aquest divendres, busca posar tots els recursos a l'abast de l'Administració autonòmica per a agilitzar la burocràcia i facilitar al màxim la reactivació de l'activitat econòmica davant de la pandèmia de COVID-19.

Ximo Puig ha traslladat aquesta iniciativa en la reunió que ha mantingut per videoconferència amb la directiva de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), a la qual ha comunicat que el Consell aprovarà, en la reunió d'aquest divendres, la regulació de les entitats col·laboradores en la verificació d'actuacions urbanístiques, les anomenades ECUV.

Aquesta "via ràpida", tal com ha subratllat el president, permetrà agilitzar la càrrega burocràtica a què s'enfronten els municipis grans per a la tramitació de llicències d'obres, i també suplir la falta de personal dels ajuntaments més xicotets, amb l'objectiu d'impulsar el creixement econòmic, així com l'ocupació i la revitalització d'aquest sector, en l'escenari actual de crisi que ha generat l'expansió de la COVID-19.

De fet, la Comunitat Valenciana és una de les primeres autonomies que regula aquestes entitats amb un règim molt concret, l'aplicació del qual no requereix un desplegament reglamentari per part dels ens locals.

El president ha indicat que s'aconseguirà així "desembossar, en gran manera, moltes llicències d'obres, de reformes i rehabilitacions, fonamentals per a reactivar l'activitat econòmica", i ha assenyalat que la Generalitat farà tot el que estiga "en la seua mà" per a facilitar que es tramiten més ràpidament "projectes econòmicament rendibles, socialment favorables i que, evidentment, complisquen la normativa"; tot això, "des de la corresponsabilitat entre els agents públics i els agents privats".

Les entitats col·laboradores regulades en el decret que el Consell aprovarà aquest divendres tindran la funció de verificar que les actuacions urbanístiques s'ajusten a la normativa tècnica d'edificació i, si prèviament s'obté la cèdula de garantia urbanística, que l'actuació urbanística s'ajusta a la legalitat urbanística i al planejament. D'aquesta manera, s'alliberen els serveis tècnics municipals de la càrrega de treball que suposa el desplegament d'aquesta fase del procediment.

En concret, podran intervindre tant en el procediment de llicència d'obres municipal com en les actuacions urbanístiques subjectes a declaració responsable i regulades en l'article 214 de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge.

Com a mecanismes de cautela respecte a l'actuació d'aquestes entitats, el decret estableix un règim estricte d'habilitació per a l'exercici de l'activitat i d'incompatibilitats. Així mateix, a fi de garantir la qualitat dels serveis que presten aquestes entitats, la Direcció General d'Urbanisme fixarà un sistema de preus mínims i màxims que podran percebre en el desenvolupament de la seua activitat.

Aquestes entitats faran el treball administratiu previ, per la qual cosa la decisió final continuarà estant en mans dels ajuntaments. Es tracta de desburocratitzar l'Administració i agilitzar els tràmits per a donar un impuls i contribuir a la reactivació econòmica.

Aquest nou instrument administratiu permetrà, per tant, agilitzar i simplificar els procediments i, al mateix temps, garantir l'autonomia local, ja que el contingut dels certificats de les entitats col·laboradores no limita ni exclou les actuacions municipals de verificació, de comprovació o d'inspecció, ni pel que fa a les declaracions responsables, ni als procediments de llicència.

Arxius relacionats