Visualització de contingut web

L'Educació en la nova normalitat

Resolució de 26 de maig de 2020

La RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional recull instruccions sobre educació no universitària en la Comunitat Valenciana.

Mesures en l'àmbit docent universitari

Durant el curs 2020-2021, sempre que les condicions sanitàries ho permeten, es procurarà que les activitats acadèmiques es duguen a terme amb el major grau de participació presencial possible.

A l'interior de les aules no serà obligatori l'ús de màscara per part de l'alumnat mentre romanguen asseguts, sempre que la distribució dels seients permeta garantir la distància mínima interpersonal de 1,5 metres.

L'aforament de les aules no serà en cap cas superior a una persona per cada 2,5 m² de superfície.

L'aforament dels laboratoris docents es limitarà a un màxim de 24 alumnes.

Visualització de contingut web

Calendari de matrícules per a tot els nivells

La Conselleria d'Educació ha creat una nova eina telemàtica per a l'admissió escolar en qualsevol etapa educativa de manera ràpida i senzilla.

Accés a Web Telematrícula

Període per a l'admissió

  • Infantil i Primària: del 8 al 16 de Juny
  • Resta d'Etapes Educatives: Del 17 al 25

calendari

Visualització de contingut web

Segona Fase del Pla Mulan

Eines que faciliten la connexió de l'alumnat i del professorat

A fi de continuar millorant les eines que faciliten la connexió de l'alumnat i del professorat per al desenvolupament de l'activitat educativa no presencial, s'ha estat ampliant la capacitat de les diferents plataformes del pla MULAN (model unificat lectiu d'activitats no presencials) tant per a millorar la connexió de l'alumnat i del professorat de les diferents etapes i nivells educatius, que ja l'estan utilitzant, com per a poder ampliar-ne l'ús a més centres i nivells educatius.

Plataforma de videoconferències en directe WebEx

La plataforma de videoconferències en directe WebEx, desenvolupada per CISCO en col·laboració amb Telefónica, està obtenint bons resultats de funcionament i interacció en Batxillerat i Formació Professional, en els quals està activada des que va començar el pla MULAN de formació a distància.

Batxillerat i Formació Professional estan utilitzant l'eina amb aules virtuals en tots els instituts públics i els centres concertats que han sol·licitat aquest suport que dona la conselleria.

Cal recordar que, amb l'activació del pla MULAN, es van establir diferents eines per a treballar a distància segons l'etapa educativa.

Web Familia i Mestreacasa

En Infantil i Primària, la formació a distància va començar amb Web Família i el portal Mestreacasa. De manera progressiva durant els pròxims dies, els centres d'Infantil i Primària també podran utilitzar la plataforma AULES. Les diferents etapes educatives s'han incorporat escalonadament a AULES, que ha quadruplicat la seua infraestructura de servidors.

Portal Mulan

Us recordem l'enllaç al portal MULAN

Visualització de contingut web

Recursos per al professorat

ReDi

Amb motiu de l'inici de la Pandèmia la Conselleria d'Educació ha creat un espai web repositori, o rebost, amb material didàctic per a totes les etapes educatives. 'ReDi' és un portal col·laboratiu amb materials i eines digitals a l'abast del professorat per a treballar amb l'alumnat en la formació a distància.

Accedeix a ReDi