Visualització de contingut web

L'Educació en la nova normalitat

Àmbit educatiu no universitari

La Conselleria d'Educació ha creat una nova eina web amb tota la informació sobre la volta segura a les aules en aquest atípic curs 2020-2021.

Genera respostes a preguntes freqüents i informa dels protocols de seguretat, higiene i protecció establits en els centres educatius.

 

Mesures en l'àmbit docent universitari

Durant el curs 2020-2021, sempre que les condicions sanitàries ho permeten, es procurarà que les activitats acadèmiques es duguen a terme amb el major grau de participació presencial possible.

Serà obligatori l'ús de mascareta.

L'aforament de les aules no serà en cap cas superior a una persona per cada 2,5 m² de superfície.

L'aforament dels laboratoris docents es limitarà a un màxim de 24 alumnes.

Visualització de contingut web

Mesures principals de prevenció davant la Covid-19

La mascareta és obligatòria per al professorat, el personal del centre i per a l'alumnat a partir de 6 anys en els espais comuns i a les aules.

Des d'Infantil fins a 2n de Primària l'alumnat està en grups de convivència estables de màxim 20 alumnes com a norma general.

En la resta de cursos de Primària el centre pot haver organitzat els alumnes en grups de convivència estables o fer grups mantenint la distància de seguretat de metre i mig entre alumnes.

En la resta d'etapes educatives l'alumnat està separat en aula a un metre i mig de distància entre companys. En les etapes d'ESO, Batxillerat i FP en la majoria de casos assisteixen cada dia a classe i, en cas que no càpia tot l'alumnat de l'aula amb la distància interpersonal requerida, aniran al centre en dies alterns.

Cada centre educatiu s'ha organitzat per a fer torns de menjador escolar i en alguns casos també hi ha grups d'alumnes que mengen a l'aula. Per això hem ampliat el nombre de monitores i monitors de menjador.

L'alumnat que menja en l'espai del menjador escolar té circuits d'entrada i eixida assenyalats.

Abans i havent dinat l'alumnat es llava les mans amb aigua i sabó.

No es comparteixen ni els aliments, ni les begudes, ni els utensilis.

Es manté la distància de seguretat de 1,5 metres entre alumnes.

En el cas dels grups de convivència estable, no fa falta mantindre la distància de seguretat entre l'alumnat del mateix grup, però sí entre grups de convivència estable.

S'habilitarà una zona habilitada d'ús individual, per a possibilitar l'aïllament de qualsevol persona del centre que inicie símptomes compatibles amb la COVID-19.

Des del centre de salut de referència s'establirà un protocol d'actuació de prevenció i control en cas de brot.

Visualització de contingut web

Segona Fase del Pla Mulan

Eines que faciliten la connexió de l'alumnat i del professorat

A fi de continuar millorant les eines que faciliten la connexió de l'alumnat i del professorat per al desenvolupament de l'activitat educativa no presencial, s'ha estat ampliant la capacitat de les diferents plataformes del pla MULAN (model unificat lectiu d'activitats no presencials) tant per a millorar la connexió de l'alumnat i del professorat de les diferents etapes i nivells educatius, que ja l'estan utilitzant, com per a poder ampliar-ne l'ús a més centres i nivells educatius.

Plataforma de videoconferències en directe WebEx

La plataforma de videoconferències en directe WebEx, desenvolupada per CISCO en col·laboració amb Telefónica, està obtenint bons resultats de funcionament i interacció en Batxillerat i Formació Professional, en els quals està activada des que va començar el pla MULAN de formació a distància.

Batxillerat i Formació Professional estan utilitzant l'eina amb aules virtuals en tots els instituts públics i els centres concertats que han sol·licitat aquest suport que dona la conselleria.

Cal recordar que, amb l'activació del pla MULAN, es van establir diferents eines per a treballar a distància segons l'etapa educativa.

Web Familia i Mestreacasa

En Infantil i Primària, la formació a distància va començar amb Web Família i el portal Mestreacasa. De manera progressiva durant els pròxims dies, els centres d'Infantil i Primària també podran utilitzar la plataforma AULES. Les diferents etapes educatives s'han incorporat escalonadament a AULES, que ha quadruplicat la seua infraestructura de servidors.

Portal Mulan

Us recordem l'enllaç al portal MULAN

Visualització de contingut web

Recursos per al professorat

ReDi

Amb motiu de l'inici de la Pandèmia la Conselleria d'Educació ha creat un espai web repositori, o rebost, amb material didàctic per a totes les etapes educatives. 'ReDi' és un portal col·laboratiu amb materials i eines digitals a l'abast del professorat per a treballar amb l'alumnat en la formació a distància.

Accedeix a ReDi