Logo Generalitat


Les activitats juvenils no tindran limitacions d'aforament en la nova normalitat, però hauran de garantir la distància de seguretat

  • El director general de l'IVAJ aposta per fomentar les activitats de temps lliure i oci educatiu en la nova normalitat
  • La divisió interna de les persones participants de qualsevol activitat serà en grups estables d'edat d'un màxim de 10 persones

(21/06/2020) - La divisió interna de les persones participants de qualsevol activitat serà en grups estables d'edat d'un màxim de 10 persones


Els campaments, colònies i escoles d'estiu ja no tindran limitacions d'aforament amb l'entrada en la nova normalitat, després de la fi de l'estat d'alarma decretat per la pandèmia de COVID-19, però sempre hauran de garantir que es compleix la distància de seguretat necessària entre totes les persones participants, segons la resolució que regula la desescalada d'aquestes activitats.

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), entitat dependent de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, ha regulat que sí que serà necessari que hi haja una divisió interna de les persones participants de qualsevol activitat organitzada dins d'aquests campaments o escoles d'estiu, que no podrà ser superior a 10 persones.

El director general de l'IVAJ, Jesús Martí, ha afirmat que, "després de tres mesos d'activitat no presencial provocada per la COVID-19, ha arribat el moment de buscar nous escenaris, espais de trobada, alternatives concretes per a tornar a compartir amb totes les mesures sanitàries que corresponen". "No deixarem que les persones joves es queden arrere; la nostra tasca és inclusiva", ha indicat.

En aquest sentit, ha apostat per l'exercici d'activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil en la denominada nova normalitat i ha destacat la implicació de la Conselleria en la nova normalitat, "una etapa que no només durarà aquest estiu". "Per això, necessitem reiniciar activitats i que es mantinguen en el temps", ha afegit.

Martí ha agraït la participació i les aportacions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de professionals de joventut, d'entitats locals, de Xarxa Jove, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, de l'Associació Valenciana d'Empreses Culturals i d'Oci Educatiu (AVECOE) i del Consell Valencià de la Joventut en tot aquest procés de desescalada i en la reflexió conjunta mantinguda al llarg de tot el període del confinament i de progressió en les diverses fases.

Grups de 10 participants

Les activitats, a diferència del que ocorria en la fase 3, en la qual l'aforament no podia superar els 250 participants en llocs oberts i els 100 en els espais tancats, ja no tenen un aforament limitat, més enllà del que siga necessari per a garantir la distància de seguretat establida per les autoritats sanitàries en cada moment.

El que sí que es manté és la divisió interna dels participants de qualsevol activitat, que serà en grups estables d'edat de fins a 10 participants i una persona amb titulació de monitor o monitora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (MAT), o equivalent.

També hi podrà participar un màxim d'una persona en pràctiques del curs de MAT en cada grup (en aquest cas serien 12 persones: 10 participants, la persona responsable i la persona en pràctiques).

La persona assistent infantil per a realitzar les tasques de suport i acompanyament tampoc computarà per a la ràtio. Les activitats s'han de desenvolupar a l'aire lliure o en espais tancats amb ventilació constant, que respectaran l'aforament que permeta la distància de seguretat.

Les entitats promotores d'activitats han de disposar d'un pla de contingència o d'un procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que seguirà els criteris sanitaris dels protocols i les mesures de prevenció de COVID-19 adaptats al projecte i l'espai on es durà a terme l'activitat.

La persona que exercisca les funcions de direcció serà la responsable de seguretat i higiene de l'activitat, sempre d'acord amb el marc del pla de contingència de la instal·lació.

L'IVAJ habilitarà un pla de formació en línia en temes de seguretat, higiene i mesures de prevenció de la COVID-19 en l'àmbit de l'oci educatiu.
Aquesta formació serà obligatòria per a totes les persones que exercisquen funcions de MAT i DAT.

Les activitats puntuals de la programació que requerisquen personal especialitzat (suport d'anglés, artístic, dansa, aventura, etc.) estan permeses mantenint les mesures de distància física i protecció corresponents. El personal d'aquestes activitats haurà de maximitzar els protocols de neteja prèviament i posteriorment a l'activitat de cada grup.

Activitats i programes de l'IVAJ

En la nova normalitat es reprenen els cursos MAT/DAT i continua el programa 'Jove oportunitat' (JOOP) que es va activar en la fase 3, de la mateixa manera que l'emissió de Carnet Jove.

Les exposicions del programa 'M'importa' d''Educació en valors', #Noemtoqueselwhatsapp i 'Exili il·lustrat', es reprenen en les condicions que determinen les autoritats competents. Es podran fer reserves en albergs, amb l'aforament que permeta la distància de seguretat, i en les residències caldrà ajustar-se a la capacitat màxima que fixe el pla de contingència i condicionament.

L'IVAJ facilitarà, a través la web de Xarxa Jove, una sèrie de materials, normativa, plans de contingència i preguntes freqüents per a ajudar professionals i entitats locals.


Pàgina web: https://www.gva.es

Inici | Mapa Web | Accessibilitat